Наши продукти

ПТИЧЕ МЕСО

– механично отделено месо МОМ 1мм и 3мм
– елементи
– карантии
– други

СВИНСКО МЕСО

– механично отделено месо МОМ 1мм и 3мм
– кости
– карантии
– мазнини
– триминги (дребно месо на парчета)

ГОВЕЖДО МЕСО

– карантии
– триминги(дребно месо на парчета)

PET FOOD

– материали за продукция на храни за животни